Descripció: Descripció: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: enganxina1.jpg

 

 

 

cursos de formació

Professorat de religió de Primària i de Secundària.

 

Descripció: Descripció: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: 4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURS 2012-2013

 

DSC04033

 

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: D:\Curset SF\JUNTS Sagrada Familia 20120605 6.jpg

 

 

 

BARCELONA

  - RECURSOS DIDÀCTICS PER A FER LES CLASSES DE RELIGIÓ A PRIMÀRIA

    Dimarts 19 i 26 de febrer i 5,12 i 19 de març del 2013

 

  - RECURSOS DIDÀCTICS PER A FER LES CLASSES DE RELIGIÓ A SECUNDÀRIA

    Dimecres 20 i 27 de febrer i 6,13 i 20 de març del 2013

 

 

 LLEIDA

  - CLASSES DE RELIGIÓ, TREBALL EN EQUIP

 

 

 TARRAGONA  

 -  CREATIVITAT A LA CLASSE DE RELIGIÓ

 

 

 TORTOSA

  - CREATIVITAT A LA CLASSE DE RELIGIÓ

 

 

SIMBOLOGIA RELIGIOSA A LA SAGRADA FAMÍLIA DE BARCELONA

1 i 2 de juliol de 2013